Open Data Eindhoven

Open Data Eindhoven is een platform voor dataproducenten, dataverwerkers en datagebruikers, met als doel gegevens als Open Data beschikbaar te maken, en interpretatie en hergebruik te bevorderen.

Wat is Open Data?

Open Data zijn openbaar toegankelijke en bruikbare digitale gegevens uit stad en land en uit de organisatie van de overheid (het publieke domein). Een schat aan gegevens die eenvoudig geschikt gemaakt kan worden voor hergebruik, visualisaties en applicaties.

Het vergt een bewuste cultuuromslag en verantwoorde protocollen om de data vrij te maken en daarmee maatschappelijke, democratische en economische waarde te creeëren.

Een goede introductie is te lezen in deze blog: http://www.frankwatching.com/archive/2010/09/29/open-data-ja-natuurlijk-maar-hoe-picnic-2010/ Zie ook de links voor meer informatie over Open Data.

Open Data Eindhoven is actief om op diverse niveaus praktische invulling te geven aan de ambitie.