Living Data City Challenge

De stedelijke omgeving is in toenemende mate een spanningsveld zichtbaar tussen kansen en problemen, tussen mobiliteit en gezondheid, tussen participatie en privacy. Met de dominantie van digitale informatiestromen en de roep om transparantie zitten we midden in het verhaal van de Open Data.

Oplossingen en kansen voor slimme toepassingen die van grote betekenis zijn voor de stedelijke leefbaarheid, mobiliteit, gezondheid, datacultuur en participatie zijn onderwerp van de Living Data City Challenge.

Deze wedstrijd is een uitdaging en oproep voor ontwikkelaars, ontwerpers, marketeers, sectordeskundigen, alsmede hackers, kunstenaars en ingenieurs.

De Living Data City Challenge bestaat uit 4 fasen:

  1. Challenges ophalen
  2. Ideation – Creatie
  3. Pitchen Concepten
  4. Ontwikkelen – Implementeren

1

Voor de eerste fase worden bewoners, organisaties en overheden van Nederlandse gemeenten gevraagd naar hun meest kansrijke en prangende problemen en kansen.

Daarnaast wordt slimme data-mining technologie ingezet om via social media data een extra dimensie te analyseren in de stedelijke samenleving.

In de aanloop worden – via internet – challenges gelanceerd en via voting en discussies geselecteerd en opgepakt door virtuele teams.

2

In de creatieve fase worden ontwikkelaars, ontwerpers, marketeers, sectordeskundigen, alsmede hackers, kunstenaars en ingenieurs gemobiliseerd om in teamverband de oplossingen te bedenken en prototypen te bouwen.

De apotheose hiervan is een hackathon het weekend vóór het congres. Tijdens deze hackathon gaan teams aan de slag in een collegiale competitie om met het beste idee en de meest kansrijke uitwerking te scoren bij de jury.

De beste drie concepten gaan door naar de volgende ronde.

3

De congresdeelnemers worden al weken van te voren uitgedaagd hun beleidsagenda te concretiseren naar een budget voor investeren in oplossingen.

De pitches zijn startup concepten voor praktische oplossingen, die wachten op de probleemeigenaren om de concepten te omarmen en van seed capital te voorzien.

Door samenwerking tussen stakeholders te entameren worden de investeringen uitgesmeerd over meer organisaties en de samenwerking gestimuleerd.

4

De ontwikkeling en implementatie van de applicatie is een fase waarin focus en daadkracht gewenst is.

Met intensieve proces- en kwaliteits-coaching en een agile ontwikkelcultuur moet een lancering op zo kort mogelijke termijn mogelijk zijn.

 

Posted in Apps voor Eindhoven, open data, Open Data Eindhoven, Symposium Open Data | Leave a comment

Living Data – Nationaal Congres Open Data 2015

Het vijfde Nationaal Congres Open Data vindt plaats op 16 april 2015 te Eindhoven.

Dit lustrum wordt gevierd met een pragmatisch programma waarin bijzondere doorbraken, inspirerende toepassingen en betekenisvolle ervaringen en veel meer worden gedeeld en beleefd.

Naast een niet-te-missen dagprogramma en side-events worden de resultaten van de Living Data City Challenge gepitched voor het gezelschap congres-deelnemers. Vanuit de positie als vertegenwoordigers van overheden, organisaties en bedrijven worden zij als investeerders aangesproken.

Posted in open data, Open Data Eindhoven | Leave a comment

Apps voor Eindhoven Workshop

APPS voor Eindhoven…grijp die kans, pak die uitdaging!

 

Op zaterdag 8 en zaterdag 15 startten de workshops in de Don Boscostraat 4 te Eindhoven. Dit zijn de voorlopers voor de grote challenge op 22 februari. Tijdens de workshop wordt je ingelicht over welke data er voorhanden zijn en we beginnen met het bouwen van apps. Tijdens deze workshops wordt je verder ingelicht over de wedstrijd, we starten snel dus wacht niet langer…check voor info en meld je nu aan op: info@openeindhoven.nl

 

Posted in Apps voor Eindhoven | Leave a comment

Open Data Congres & App wedstrijd Eindhoven

APPSButton    OpenDataButton

Posted in Apps voor Eindhoven, Geen categorie | Reageren uitgeschakeld